Bikkelsite.com | jouw digitale pretcafé

jul/10

18

Dialoog met de natuur

Dialoog met de Natuur

 Dialoog met de Natuur, deel II

 Dialoog met de Natuur, Paard III

 Dialoog met de natuur, deel 4

 Dialoog met de Natuur, paartje V 

Clintonijn vs Monicavia, the final conflict

Resumerend naar de vorige episode waarin BC in zijn bekende stijl zijn licht liet schijnen over de toestand betreffende de Clintonijn, die graag sexuele omgang heeft met diverse fauna buiten zijn eigen populatie, is deze week een zeer vreemd paardje(niet te verwarren met hengst en/of merrie) gesignaleerd in onze diaflora. U moet weten dat uit diverse windstreken de Monicavia in onze uitgebreide biotoop is komen overzomeren. Nu is het gerucht gaande en is door een collega natuurvriend gesignaleerd dat deze zaad- en sigaar verslindende Monicavia op aqua-basis enige sexuele en in menig ondergrondse pijpleiding omgang heeft gehad met het gevreedse clintonijn en sinds de Monicavia met haar onverwoede zuigkracht het clintonijn heeft ‘behandeld’ hebben we nooit meer wat van het clintonnijn vernomen. We vermoeden dan ook, geachte natuurvriend, dat het Clintonijn volledig is opgeslobberd als gevolg van de ontembare zaadbehoefte van de Monicavia. Ondergetekende is benieuwd naar de verklaring van de Monicavia en de daarblij onlosmakelijk mee verbonden beeldfragmenten. Na de oorzaak van de complete verwoestende eliminatie van het complete clintonijn populatie wordt echter door de plaatselijke autoriteiten nog gegist(‘’ gevist’ misschien beter in deze context) omdat ter verwelkoming van de anders zo vriendelijke clintonijn in een lokaal niet bij naam te noemen horecaetablishement een kopje rituele Jeltsinas hebben mogen inhaleren. Het vermoeden bestaat dat de inhoud van dit bijvoorbaat al legendarische kopje enigszins is gemanipuleerd. We wachten met spanning af op de uitslag van het testlab.

Als trouwe ‘’Dialoog met de natuurlezer” en daarmee tevens natuurvriend hebben wij GEWELDIG NIEUWS, we gaan iets nieuws beginnen. We gaan een nieuwe TV-omroep beginnen, ‘de maandagavond van BNF!’. Hiervoor hebben we echter een probleem we hebben in totaal 60.000 geeltjesleden(11,34 Treuro’s) nodig(te storten op bankrek. 30.51.59.658). We hebben nog slechts 59.998 leden nodig, een formaliteit lijkt ons. We zijn in de opstartfase en ik kan u vanuit het geruchtencircuit reeds mededelen dat er al onderhandeld wordt met de spraakmakende presentatoren van het Nieuws voor doven en slechthorenden, verder zijn tevens Linda de Mol, Paul de Leeuw en Paulus de Boskabouter benaderd. Ook hebben we een optie genomen op de programma’s ‘de Heilige Koe’ en het voor de gouden doos in Geneve genomineerde ‘Cobra 11’. Uiteraard zullen BC en FV ook iedere week een gevisualiseerde en vocale meerwaarde aan de ‘Dialoog’ toevoegen, middels onze wekelijkse column. Verder zullen we uiteraard de natuur laten spreken en zullen we enkele infraroodcamera’s in de vrije natuur van Bakkeveen installeren. Uiteraard zal dit alles leiden tot een zenuwslopend spannende trendy docusoap. Voor deze docusoap wordt nog een passende titel gezocht. Dit laat ik gaarne en met veel vertrouwen over aan het creatief genie-BC.(De loveboat of de dieren van Bakkeveen zijn misschien iets te voor de hand liggend)

In verband met aankondiging van dit geweldige, revolutionaire nieuws wordt u voor de verwikkelingen omtrent het overtollige mestquotum van de schijtlijster gaarne doorverwezen naar een van de volgende, bij voorbaat al, succesvolle dialogen!

Wij zien weer met spanning uit naar de volgende wekelijkse portie proza die weer mogelijk wordt gemaakt door Leg Press Panda, onderscheiden met de vergulde Bever erelid van de BNF, de heer BC.

Floris Veldfles, medehoofdpresentator ‘de maandagavond van BNF’

P.S. Krijgen we nu ook de nacht van de Wi-egel?

 

 

 Dialoog met de Natuur, deel VI

 Deel IIII II van de Dialoog met de natuur

de uiterst destructieve vibraties van de Aard-bever

Na een kortstondige zomerstop hebben natuurvriend B. Compas en ondergetekende de kaplaarzen aangetrokken, het kompas ter hand genomen en de veldfles weer aangegepst, om u, waarde natuurvriend, weer te voorzien van epistels over de supurbe ecologische bronnen die Bakkeveen e.o.(niet te verwarren met de omroep die menigmaal een vlotte(waarom bent u daar nooit?) jongerendag organiseert waarin het religieuze gedachtengoed met veel passie wordt overgedragen) tot een weldaad maakt voor iedereen die de natuur een warm hart toedraagt.

Zoals u misschien uit het nieuws heeft mogen opvangen is in een land hier heeeeeeel ver vandaan een diersoort actief geweest die haar roots in Bakkeveen heeft, te weten de alles vernietigende Aard-bever. Deze op het oog, zeer schattige beversoort heeft een destructieve werking op grote stukken land wanneer zij en-groupe hun oorverdovende gestamp ter luister leggen.

U moet weten, geachte dialoog-met-de-natuur lezer, dat net als ons de aardbever uit ons koude kikkerlandje massaal naar zuidelijke oorden vertrekken zodra het ‘ei’ weer in de maand zit. Op de muziek van de welbekende soca-boys, follow the leader, wordt er dan een opperbever aangewezen die de hele roedel aanvoert en hen leidt naar een oort dat hem blieft. Deze keer, u raad het al, was turkije het uitverkoren oort. Na de tocht, die 3 heuvels van de buitencatogorie telde, waarin 8 bevertjes het loodje legden wegens een tekort aan beukennootjes en waar 6 aardbevertjes met voetschimmel moesten worden behandeld en 1 bevertje, na contact met brandend asfalt, met brandwonden moest worden overgebracht naar, u raadt het al, Beverwijk, bleven er precies nog 9.857.986 bevertjes over.

Na deze uiterst vermoeiende voettocht maakte zich een uiterst wellustige stampdrang van onze kleine beukenootjes verorberende vrienden meester. Deze stampdrang werd zo hevig dat onze 9.587.986 aardbevertjes zich een minuut lang de voeten onder de romp hebben weggestampt, u lezer, kent uiteraard de gevolgen, u kunt geen krant openslaan of er wordt over bericht, u kunt geen televisie aanzetten of een jankende Robert ten Brink confronteert ons met de gevolgen. Onze stampertjes hebben een economische wereldramp ontketend!

Uiteraard hebben wij, de heer B.C. en ondergetekende op ons televisiekanaal een aktie gestart waarin wij de aardbever een hart onder de riem steken, nu deze met uitsterven worden bereidt sinds de turken een ontketende jacht hebben ingezet om de aardbever te laten vernietigen. U kunt al uw beukenootjes afgeven bij de bekende leger des heils adressen die dan zo spoedig mogelijk naar het rampgebied worden getransporteerd. We hebben ook veel aan veel geld. U kunt al uw geeltjes kwijt op giro 4661618. Daarnaast kunt u uw voedselpaketten ook rechtstreeks naar het rampgebied transporterten, u kunt dit dan bijvoorbeeld koppelen aan een gezellige ramp-vakantie.

Hoe loopt het af met onze vibra-vriendjes?????? U leest het in de volgende dialoog, waarin natuurvriend BC er ongetwijfeld een door hem bekende draai aan weet te geven.

Tot de volgende bever maar weer tegen je noten beuken.

27 februari 2000Dialoog met de natuur. Deel 8 

Opgepast voor de illegale Ceedeeoesterzwam en zijn teler Helmuth Bloemkool. 

Het is al weer enige tijd geleden dat men van ons een pennestreek heeft kunnen ontvangen. Dit is volledig te wijten aan de sgn. Millenium Mug, een insect dat familie is van de eendagsvlieg. Ook heeft hij veel kenmerken van de weekdieren en de duizendpoot (in vakjargon ook wel het milleniumpotje genoemd).

Even samenvattend: Toen wij lucht kregen van het feit dat er misschien iets niet geheel volgens biologische evenwichtige manieren zich aan het ontwikkelen was binnen de Bakkeveense gronden, hebben wij besloten om de gehele bevolking in dit natuurreservaat te evacueren om zodoende geen reprasailles van de Millenium Mug te kunnen verwachten. Maar de tijd heeft ons laten weten dat er echter weinig tot rampscenario achtige tafferelen heeft weten te ontpoppen. Dus hebben de heer Veldvles en ikzelf besloten om de eer aan ons zelf te laten en alles weer in zijn ecologische oorsprong te doen terugbrengen.

Aldus geschiede.

Echter tijdens deze verhuizing van flora’s en fauna’s hebben wij te maken gekregen met een concurent, een Duitser die in Bakkeveen ook wel een commercieel broodje dacht te kunnen beleggen. Het gaat hier om de heer Helmuth Bloemkool, een gezet persoon die het wel leuk leek om ons te kunnen uitbuiten. Toen wij daar echter lucht van kregen zijn wij uiteraad direkt in verzet gegaan. Dit is inzoverre gelukt dat de heer Bloemkool wel is verdwenen maar heeft uit wraak de ozo giftige Ceedeeoesterzwam achtergelaten, een paddestoel die d.m.v. kruisachtige bestuivingen zich veelvuldig weet voort te planten.

Wat voor gevolgen dit heeft voor het biologische gedrag binnen de Bakeveense ecologie zal de heer Veldvles in volgend deel waarschijnlijk wel nader toelichten.

Bij deze overhandig ik de griffel weer aan vriend en collega Floris Veldvles.

Een groene groet van Bas Compas.

5 maart 2000Dialoog met de Natuur 9 

De wraak van het Haiderroosje’ 

Beste Natuurvrienden, lieve natuurvriendinnen,

Ten eerste willen wij graag onszelf feliciteren met een nieuwe mijlpaal in ons auteursleven!!!!!!!! Vanaf vorige week zijn onze epistels in digitale vorm te inhaleren. De auteurs vonden een extra inspiratie nodig om de lokaal zeer bekende Dialoog met de Natuur serie te continueren. De auteurs hadden een onweerstaanbare drang tot expansie drift op het literaire vlak. Het draagvlak voor onze literaire krachten waren uit hun voegen geknald

Gelukkig vonden wij, ook al niet bij een onbekende in ecologische kringen, Wesp-Master JvD, die onze literaire dromen kon verwezenlijken. Deze Wesp-Master had op zijn supurbe Weps-Ite nog behoefte aan zeer waarheidsgetrouwe lokale beschrijving van de ecologische mogelijkheden in dit pitoreske dorp, Bakkeveen geheten. Waarvoor hartelijk dank. Zodat Ecologisch Bakkeveen, mede dankzij onze beschrijvingen, deze zomer weer een invasie van lieslaarzen, compassen en veldflessen met bijbehorende eigenaren richting de onbeschrijfelijk mooie natuur van Bakkeveen kunnen verwachten. En wie kunnen deze verantwoordelijke taken nou beter dan de in een chronische inspiratiedip verzijlde Bas Compas en Floris Veldfles? Vanaf nu zullen we de compas, de veldfles en de lieslaarzen weer ter been nemen om u te binair te laten delen in alle mooie facetten die de natuur ons te bieden heeft! Wekelijks zullen wij op onze bekende wijze weer een verslag ter schrift stellen met onze avonturen en zullen we berichten uit de wandelgangen der Bakkeveense ecologie.

Ik nam zonet het woord expansiedrift al in mijn milieuvriendelijke mond. Deze week waren er 2 natuur-heerschappen wiens expansiedrift niet geheel in dank wordt afgenomen door de mondiale ecologie. Ten eerste was daar het, vooral tussen sneeuwklokjes levende, Haiderroosje. Deze allesetende flora element heeft moeite met de alom gerespeceerende Afrikaantjes die u elke zomer verwennen met hun kleurrijke bloem- en bladpartij. De allesvernietigende kruisbestuiving die de voortplanting van dit witte roosje met zich mee brengt had een destructieve werking op de luchtwegen van de Afrikaantjes, wat een fatale uitwerking had naar hun zoektocht naar zuurstof. Enfin, het effect hoef ik u niet uit te leggen.

Deze week in het nieuws: De overdekte kassen waarin de naar warmte snakkende AALBE(r)S levert kampen met enorm exploitatietekort! U moet weten dat de uit Arnhem geimporteerde Aalbessen niet kunnen acclimatiseren, ze zijn allergisch voor de stof CO2, die zich metname in water ophoudt. Vandaar dat het nodig is, de woon- en verblijfplaats van deze aalbessen overdekt moet worden volgens Arnhems concept. Om de klimatologische condities te waarborgen voor deze AALBES moet een waarheidsgetrouw kunst-klimaat worden geschapen, helaas brengt dit de nodige financiele gevolgen met zich mee. Metname de lokale energie gigant Nuon laat van zich horen. 

Hoe deze schokkende en levensbedreigende zaken zich gaan ontwikkelen? Ik geef de griffel over aan Tricep-Tiger Bas Compas en lees volgende week op deze site zijn proza!!!!!

Graag willen wij reacties, tips, opbouwende kritiek en metname complimenten ontvangen in ons gastenboek die onze Wesp-Master binnenkort operationeel zal maken. U kunt ons ook direct mailen op bikkels@hotmail.com. 

BINNENKORT OP ONZE SITE: DE ONTMANTELING! DE REDACTIE VAN DE DIALOOG HEEFT DE EXCLUSIEVE RECHTEN WETEN TE VERKRIJGEN VAN EEN UNIEK DUBBEL-INTERVIEW MET DE GRASDUINERS VAN HET EERSTE UUR: BAS COMPAS EN FLORIS VELDFLES!

12 maart 2000Het declaratiegedrag van de Peperstruik.

Dit keer wil ik het probleem van de Peperstruik aan de kaak stellen (in volmondig Latijns ook wel de Bramitius Peperius genoemd). U moet namelijk weten dat deze flora soort een een kostbaar onderhoud geniet. Dit gaf in vroeger stadia echter geen problemen omdat bakkeveen toen nog volledig uit de staatskas werd gefinancierd. Maar sinds de comerciële aktiviteit van de heer Velvles en ondergenoemde kunnen wij niet meer rekenen op subsidies van overheden en andere hoogwaardigheidsbekleeders. Dit, zult U begrijpen is een financiële strop voor ons, wat echter niet wegneemt dat ons inkomen nog steeds ver boven modaal zit maar U zult wel begrijpen dat personen als ons zich niet in vergelijk willen stellen met Jan en alleman omdat wij inmiddels een reputatie van gewardeerd natuurvriend hebben hoog te houden.

Wat wil nu het geval? Hangende het onderzoek naar de diverse declaraties die wij hebben ingedient omtrend de peperstruik (het gaat hier vaak om “gepeperde” rekeningen) is gebleken dat deze declaraties niet rechtmatig zijn verkregen. U zult begrijpen dat wij er alles tegen zullen bewerkstellen om ons gelijk alsnog op te eisen want gezien het belang van de mondiale populatie van deze peperstruik hebben wij diverse onderzoeken moeten doen over de gehele Aardkloof om een zorgvuldig onderhoud aan deze struik te kunnen bewerkstellen. U moet dan denken aan tripjes naar Sint Maarten, Aruba, Saint Tropez en diverse andere tropische oorden. Erg saai dus allemaal (he Floor?) zodat wij het niet meer dan redelijk vonden dat de belastingbetaler voor deze verplichte uitstapjes sorgdraagt.

Maar Nu is er een partij in Nedereland die het groen links laat liggen, het gaat hier om de PVDA (Partij Voor Dubbel Asfalt). Deze partij wil al het groen en alles wat daar mee samengaat vernietigen om zo een landschap te creëren wat volledig is gebasseerd op de substantie ZOAB. Wij zijn van mening dat onze flora en fauna dusdanig zal moeten worden beschermd tegen deze overheden. Vandaar hebben wij ons stelsselmatig moeten terugtrekken uit deze overheidinstanties zodat wij nu toch onze acties zelf moeten bekostigen. Naar verwachting zal dit in de toekomst weinig problemen geven omdat wij inmiddels een beurs genoteerde N.V. zijn. Middels onze voorkennistactiek is het dan ook mogelijk om onze winstmarges te kunnen omzetten in wit te wassen gelden waarmee dan de diverse subsidies van zouden kunnen worden bekostigd.

Hierbij geef ik deze papperas weer door aan Tay Bo Troela Floris Velvles.

Gegroet:

 

 

Dialoog met de Natuur 11

 (in polonaise met de Carna valk)

 Natuurvrienden,

Limburgse toestanden in onze geliefkoosde Bakkeveense biotoop. Als regelmatig bezoeker van de bakkeveense flora en fauna facaliteiten kent u allemaal de bekendste Valk van het Valkengeslacht, de landelijk bekende Ria Valk wel. De kenners onder u weten ook dat Ria nog een broertje heeft, de niet te vertrouwen, fraude gevoelige Vander Valk(waar u overigens altijd naar Toekan).

Sinds 1940 houdt zich echter, waarde natuurvriend, een Duits crimineel heerschap op in onze Fauna-area. Dit sujet staat bekend onder de schuilnaam Falk O. In de wandelgangen der Bakkeveens natuurschoon doen de wildste geruchten der ronde dat deze geheime (drugs) lijnen onder houdt met een ernstig crimineel, te weten Johan V.(alk) maar dit terzijde. Verder hebben we nog de vreemde eend in de bijt, te weten de Valk Uil.

Echter vanuit het zuiden des lands, is in grote groep met swingende tred achterelkaar lopend de Carna Valk noordwaarts getrokken. Deze Carna Valk is gecharmeerd van de oud- Limburgse folklore, de Polonaise. Waar deze volksdans menigmaal onder genot van een Wiekse Witte op een muzikaal meesterwerkje van Andre Haas-es wordt beoefend. De polonaise werd geleid door Prins Carna Valk. U begrijpt, beste lezer, dat het in onze Bakkeveense Biotoop nog lang onrustig bleef. Tijdens onze sessies met de natuur hebben BACO en Floor A sinds de invasie van deze fauna menig hossend hertje, fuifend vinkje en joelende cavia gesignaleerd.

U weet dat deze maanden altijd een vochtige tijden zijn voor onze ecologie, dit is inherend aan de klimatologische ciclus, die ons in staat stelt 4 seizoenen lang van ons prachtige biotoop te genieten. Deze vochtige maand heeft een heuze ramptoerisme ontketend, waar zelfs onze kroon prins acte de presence gaf. U moet weten dat in de natte uiterwaarden van onze ecologie de Mozambiek Haan in onmin leeft met de natuur. Deze mannelijke kippen kunne het vege lijf amper aan de vochtige natuur onttrekken, met alle nare gevolgen van dien. Ondergetekende doet er alles aan om deze unieke haan soort voor onze natuur te behouden en heeft een noodplan gestart. Hoe dit alles in zijn werk gaat? Lees er alles over in de volgende dialoog met de Natuur, waarin u ook alles leest over de uit de dood herrezen Pino Chetlander.

Voor het volgende deel geef ik graag de griffel weer uit hand aan: Epistel Distel BACO (Bas Compas, Red.)

 

Deze proza kwam tot stand door: Floris V. featuring BOB

 

 

Dialoog met de natuur deel 12

In de voorgaande epistel heeft U al kunnen opmerken dat ik enige aantekening omtrend de Pino Chetlander zou gaan maken. De Pino Chetlander (overigens geen familie van onze gevleugelde semasstraatvriend) Is een moeilijk geval, deze paardensoort heeft zich namelijk binnen de Bakeveens biosubstantie flink in de nesten gewerkt. En zoals U weet hoort een paard niet in een nest te zitten. Maar omdat deze in verband met de eerdergenoemde hoogwaterpraktijken een droog onderkomen zocht heeft deze Pino Chetlander via diverse klimtechnieken zich proberen te nestelen wat als gevolg had dat deze uit de boom tengronde is gevallen.

Nu is gebleken dat het revalidatieproces in Bakkeveen nogal stroef verliep wat ten gevolge had dat deze werd uitgeleverd aan Engeland, daar heeft men een techniek weten te ontwikkelen die gebasseerd is op het boter karn principe. Maar omdat deze techniek zich alleen in warme oorden tot volledige herstellende factoren kan leiden vond men in Engeland dat hij beter in Chili kon karne. Dit proces heeft zich inmiddels weten te voltrekken en het lijkt er op dat de Pino Chetlander weer volledig hersteld is.

Graag wil ik nog even een rectificerende noot uitslaan omtrend het verhaal over de Peperstruik. Door de veelvuldig aandacht die wij geschonken hebben aan het declaratiegedrag omtrend de Peperstruik hebben wij vernomen dat het groenfonds dat is opgericht voor diverse subsidies te kunnen compenseren met onmiddelijke ingang is gestaakt omdat naar vermoeden men ons een schuldcomplex wil aankaarten. Omdat wij niks meer met overheden te schaften hebben lijkt het mij ook dusdanig onzinnig om ons comerciele aktiviteit te dwarsbomen (familie van de spoorbomen) Wat wij echter nu van diverse fracties binnen de eerste, tweede en de daarop volgende kamers hebben vernomen is dat een voortijdige subsidiestop niet was uit te sluiten. Hier hebben wij natuurlijk rekening mee gehouden want toegevend dat wij onze eigen boontjes makkelijk kunnen doppen (wat wij overigens doorgaans uitbesteden) hebben wij er toch niet aan gedacht dat deze overheidgelden per direkt zouden worden stopgezet. Om een passende regeling te treffen zijn wij nog in conclaaf met doolhovengigant Evert W. Later meer.

Binnenkort op deze site:

De afgelopen eeuw in vogelvlucht, een verhaalijn die buiten de dialogen om een beeld op de afgelopen eeuw geven.

Een ilustrief beeld van de diverse flora en fauna die onlangs in de dialogen zijn aangekaart.

Bij deze geef ik dit essay weer over aan Floris V. alias F. Veldvles.

Gegroet, Bas Compas

P.S. Dit is het ende mol.  

 

Dialoog met de Natuur 13 

Beste lezer(es), 

Tijdens onze loopsessies in onze biotoop hebben wij een nare constatering moeten doen. U bent allemaal tijdens een shoffel- of graafsessie wel eens op de Ende Mol(bloedverwant van achternaamgenoten Albert en Linda) gestuit. Deze graafdieren hebben een buitensporig groot ondergronds netwerk onder onze aardkorst. Zo heeft de Ende Mol ook een ondergronds netwerk(niet te verwarren met het figuurlijke netwerk in menige oorlog) richting het vakantieparadijs Spanje genaamd. Hierover later meer. De Ende Mol heeft een ondergrondse lijn met onder andere het vaderland van de welbekende Falk O., Duitsland en Engeland. In die landen, geachte lezer, probeert de Ende Mol de Big genaamd Brother te exploiteren in de natuurreservaten die de bovengenoemde landen rijk zijn. 

Zoals u weet leverde deze exploitatie in menig Duitse Biotoop nogal wat kinken in de kabel op. De Brother Big zou namenlijk andere Duitse biotoopbewoners dieronwaardig bejegenen, met hun verstotelijke Knorr en Unox geluiden. Zoals u weet hebben onze oosterburen vanuit historisch besef al eeuwen lang een mens- en diervriendelijk beleid en is altijd een voorbeeldig gastheer geweest voor de minderheden. Dit terzijde. 

Maar onder het motto van de Ende Mol, wie een kuil graaft met zijn tanden, krijgt geen vieze handen, krijgen zij nu de spreekwoordelijke deksel op de neus gepresenteerd. Tijdens exploitatie praktijken bij onze Spaanse vrienden, werd er uit een ander vaatje getapt(dit keer geen gerstennat, alcaholische metgezellen). Toen de gesplitste persoonlijkheid Joop Ende en John Mol hun hoofd boven het spaanse zandstrand uitstaken, stonden daar toevalligerwijs een leger Telefonicavias(familie van een in de eerder deel de revue gepaseerde zaadslikker Monicavia) present, toen John en Joop en Brother Big het daglicht verdraagden. Deze Telefonicavias waren net toe aan hun middaghapje…………. Hebben John en Joop genoeg anti wapens om de aanval te pareren? Is de aanval alleen gericht op het malse Brothertje Big? U leest het in Dialoog met de Natuur 14, Ende Mol opgeslokt, the final confllict! 

Naschrift: 

BaCo en ondergetekende hebben het lumineuze plan opgevat om de geplaagde, en door BaCo veelbesproken, Peperstruik en diens ega, het flora element, de WaterNeli een hart onder de riem te steken. Help WaterNeli de winterdoor. U kunt u gift bij ondergetekende doneren. Zoals u weet zijn giften belastingaftrekbaar. Bewaar dus u bonnetje!

Dialoog met de natuur deel 14

Om nog even een toe te spitsen op het probleem omtrend de Endemol, die wegens zijn gezichtsvermogen van een wielklem in het nauw gedreven is, moet ik tot mijn spijt mee delen dat de Telefonicavia’s de Endemol volledig hebben weten te verorberen. De heer Veldvles heeft nog geprobeerd in de bult van een Endemol te kruipen maar daar werd hij nietsvermoedend in de kraag gevat door de Albert Mol die dacht te maken te hebben met indringerige types. Floor hebben ze af moeten voeren naar het ziekenhuis waarvan U de bezoekuren bij de plaatselijke RundRundRund (mischien klinkt VeeVeeVee U bekender in de oorschelp) kunt opvragen. Dit alles heeft de Endemol dus in discrediet gebracht, en de mol is niet meer. Aldus geschiede.

Tijdens een wandelsessie in de Bakkeveense bosserijen heb ik vernomen dat het tussen diverse vogelpartijen niet echt boterd. We praten dan over de sogenaamde Šekievit, die in het nauw gedreven wordt door de Bussa Gier (in de wandelgangen der natuur beter bekend als de Passa Gier) Het staat bekend dat deze kievitsoort zich over het algemeen redelijk onopvallend gedraagt, maar bij het verorberen van enkele Esmeraldadels, is het hek van de dam. Dus normaal gesproken is het geen probleem voor de Šekievit om zich te verdedigen tegen de Bussa gieren maar deze hebben beslag weten te leggen op de volledige Esmeraldadelplantage die de Bakkeveense biotoop rijk is. Nu is gebleken dat de Šekievit er dusdanig problemen mee heeft om zich nu te kunnen verdedigen tegen de verscheidenheid van Bussa Giers die hem in benauwende situaties heeft weten te brengen. Doordat hij zich letterlijk in de nesten heeft weten te werken zit hij momenteel nog veilig want het is gebleken dat een Šekievit zich 16 weken zonder enige vorm van voeding kan. Dus voorlopig hoeft men zich geen zorgen te maken. Maar wat echter te doen als de Šekievit besluit voortijdig de bomen te verlaten? Dan zijn er grote problemen te verwachten wat volledige bakkeveense topologie kan benegatieviseren. Mits de herstelfactor van de heer Veldvles acceptabel blijkt te zijn, zal U waarschijnlijk in volgend deel meer lezen over de situatie aldaar.

  

NB:Het fonds dat door ons is opgezet omtrend de Peperstruik en Waterneli lijkt vooralsnog niet in het water te vallen. De eerste donaties zijn inmiddels verwittigd.

Deze inktdrager zal zijn vervolg doen opwacht mmv Floris Veldvles.

Keepin contact. Bas Compas.

PS: Wat zegt een mus van 30 kilo?TJILP!!

En een koe van 30 kilo? ………. Tjilp

 

 

Het ecologisch onderscheid tussen de Jop- en Dopheide

Dialoog met de Natuur 15 Memorerende naar het conflict tussen de Bussa Gier en de Sekievit willen wij nu nog even ingaan op het plantje genaamd Jopheide. Verwar dit plantje niet met de dopheide. Dit plantje wordt gekenmerkt door een ander soort blad, strafblad in de volksmond genoemd. Dit strafblad heeft er toe geleid dat de Jopheide vanaf heden niet meer in onze biotoop te aanschouwen is. Uiteraard betreuren wij het ontbreken van dit humoristische plantje uit onze flora. De toppies van dit plantje zijn trouwens uitstekend te stekken. De stekjes doen het het best in een warme omgeving, want de Jopheide is nogal een kasplantje. Wanneer dit plantje als zijnde door een moeder behandeld worden dan zal het uiteindelijk gaan knallen. Snapje wa’k bedoel?Naast deze trieste speling der natuur is er vanaf nu nog een Flora-element niet meer in ons midden, te weten de nArZIZ. Dit kale dikke plantje dat in de nadagen van zijn bestaan nog een metamorfose heeft ondergaan is het slachtoffer geworden van een gebrek aan populariteit.

Momenteel is dit plantje alleen nog maar te aanschouwen op verkoolde ondergrond.
Het laatste element dat deze week nog even er uit gelicht dient te worden is de Hazeslaar.

Dit element vindt men in de meeste volksbuurten en krijgt lang niet altijd de waardering die het verdient. Dit komt omdat het in vele Groen- en Doen-winkels vaak als tweede keus aangeboden wordt. Pas bij het ontbreken van de Eik zegt men dikwijls: ‘Doe Maar een Hazeslaar”. In tegenstelling tot andere boomsoorten groeit de Hazeslaar niet van water. Nee, alcohol komt deze plant ten goede. Daar groeit deze Kleine Jongen namelijk van. En aandacht, want heeft het een Eenzame kerst dan laat het de blaadjes hangen.

Ondanks de degressieve bezoekerscurve zal BaCo volgende weer weer een nieuw epistel etaleren.

Na de frauduleuze handelingen van de in onze biotoop bivakerende Peperstruik en Waterneli is er in onze contrijen een Dam-Rakker gesignaleerd, te weten de beste world on line-dancer, Nina brInktvis. Deze vissoort volgens het vingerplantconcept is met veel tam-tam in onze Biotoop geintroduceerd, er werd namenlijk lang naar haar komst uitgekeken, maar het resultaat van haar verblijf tussen de andere Dam-Rakkers verloopt danig teleurstellend. Teleurstellend? Ja teleurstellend. Hoe kan dat nou weer? Nina brInktvis heeft heeeeeeeeeel veel vriendjes en vriendinnetjes van een divers pluimage(behorende bij pluimvee) in dienst die voor haar zo veel mogelijk diensten verlenen, in de volksmond staat deze stamboom bekend als ‘mee-eters’. Mee-eters? Ja, mee-eters.. Hoeveel meter? Heel veel meter.

Deze mee-eters hadden allemaal van Nina 40.000 broodjes gekregen om die vervolgens te gaan beleggen in het brInktvis consortium. Helaas was dit een weinig succesvolle transactie……

Deze editie kwam tot stand door Bob Bloemknop in samenwerking met Floris Veldfles.

 

Dialoog met de natuur deel 16 

De dialoog vanuit warmere oorden.

  stoppelbaard en een witte ku 

Allereerst wil ik nog een klein onderhoud met U houden omtrende de Nina Brinktvis. Oderzoekshalve is inmiddels gebleken dat deze vis achtige de wereld aan het lijntje houdt Daarom is besloten binnen het bestuur van onze N.V. dat dergelijk kontakt voortaan gemeden wordt.

Inmiddels heb ik een redactieuitje genoten. Ik heb mij, op kosten van door U gestorte donaties, 14 dagen mogen zien te vermaken in het middenste van het oosten. Hier ben ik middels wandelsessies op zoek gegaan naar divers flora’s en fauna’s om te kunnen importeren naar onze Bakkeveens agrocultuur. Deze door mij bezette gebieden zal ik in dit deel met U gaan bespreken.

Allereerst heb ik een dag lang tevergeefs in de Dode Zee op zoute haring staan vissen (aangenomen mag worden dat de Israelische nieuwe nog een paar maand op zich laat wachten). Wel heb daar een ander vangst gedaan, het zogenaamde Jassardientje, een klein visje dat het erg goed doet in extreem zoute wateren (de JOZO is inmiddels ingelicht om een zoutwaterbasin in onze biotoop te plaatsen). Echter ik heb tevens ontdekt dat dit visje ook bedrijgt word door een vogelsoort: de Arrafuut, een vogeltje dat u kunt herkennen aan een grove

if. Het leek mij daarom ook niet onverstandig om beide diersoorten te importeren, ik zal daarover nog even met Floor in onderhoud moeten.

Een andere ontdekking die ik gedaan heb is een boomsoort die zich het beste gedraagt in tuinaarde gemengd in wat meel van de jode koek, ik heb het hier dan over de Israëls, vaak te herkennen zijn zwarte blaadjes die dan de vorm van pijpekrulletjes lijken aan te nemen. Waarschijnlijkheidshalve zal deze boomsoort ins kurze bij ons te bewonderen zijn.

Verder heb ik na het genieten van enkele koele ara-biertjes nog een ontdekking gedaan. Omdat Israël in de regel een vrij droog klimaat geniet, hebben ze een strook aangelegd waar men dan het vee kan laten grazen, het gaat hier dan om de Graasastrook, een uitvinding die mijns inziens met hogere regelmaat zou moeten worden toegepast.

Tenslotte heb ik nog een tocht door de woestijn mogen genieten waar ik de ontdekking van de Hezbollama heb gedaan, een pittige in zijn soort want een normale lama gaat spugen naar zijn vijand maar de Hezbollama houdt zijn vijanden op afstand door zijn territorium af te bakenen met fragmentatie bommen. Het leek mij dan gemakshalve ook niet verstandig om deze lamasoort te importeren. Tot slot heb ik in de woestijn nog een kameel gevonden maar die kameel vond van niet dus dat heb ik maar achterwege gelaten. 

Dit deel werd tot stand gebracht door Bas Compas m.m.v. Willem Woestijn.

Shalom.  

Dialoog met de natuur deel 17
De blijde boodschap omtrent de Van Nistelrooyevaar

De afgelopen week was er een blijde boodschap voor de Engelse biotoop. Namelijk nog deze zomer zal de Van Nistelrooyevaar een deel van deze biotoop gaan uitmaken. Verwacht wordt dat deze soort weldra in getal zal toenemen omdat deze soort ze er in de regel nogal makkelijk inprikt. En nu zal de Van Nistelrooyevaar dus een nestje in Engeland gaan bouwen, met name in bomen met een stevige Stam.

Ook afkomstig uit het zeer vruchtbare PS-Vee. Een ander vogeltje dat reeds nu al in de Engelse biotoop nestelt is de Colemees. Dit is een roetzwart vogeltje, dat veelvuldig gesignaleerd wordt in het Bos Nich.

Het beestje vrolijkt met z’n gezang menig mens op die lange wandelingen in het Bos Nich maakt met z’n Yorkeshire Terrier.Al deze voorgenoemde diertjes komen voor in omgeving Manchester.

Gaat men echter meer in de richting van de Engelse hoofdstad dan komt men direct hele andere plant- en diersoorten tegen, zoals bijvoorbeeld de Bergkamperfoelie, de Anelkanarie, de Adamsappels, de CaViali en de Flo.

Verder heeft er de afgelopen jaren een verschuiving van flora en fauna plaats gevonden in zuidelijke richting. Zo zijn enkele elementen die hun oorsprong in ons koude kikkerlandje vinden tegenwoordig in Spanje te vinden. Deze flora- en fauna zullen wij in vogelvlucht met u behandelen. Om er maar een paar te noemen: de Van NachteGaal, het Louwiet, de Zen-Den, de Figorilla, de Rivaldoorn(kijk uit voor de stekels, deze bestaan uit het scherpe RoNaald) en het Reizi gerst.

Kortom natuurvrienden, wat ons rest is er voor te zorgen dat niet nog meer flora- en fauna-elementen naar het buitenland verdwijnen. Het zou toch zo mooi zijn als deze in ons eigen landje te aanschouwen blijven.

Door al deze ontwikkelingen in het Voetballandschap moeten wij u de belevenissen omtrent de verstoorde vlucht van de AEXter en het gestribbel rond de Taxi-raf voorlopig schuldig blijven.

Dit was een co-productie van Floris Veldfles en Bob Bloemknop.

 

Dialoog met de natuur deel 18

Graag wil ik in deze dialoog u nog kennis laten maken met supurben uit andere regionen dan Bakkeveen. In voorgaande epistel heeft U al kennis kunnen maken met schepsels uit Engelse en Spaanse biotoop. Dit keer zal ik enkele flora’s en fauna’s uit de Italiaanse en Duitse regionen met U doornemen.

Allereerst wil ik U kennis laten maken met een katachtige, de Edgarfield, deze verblijft in de Italiaanse regionen omdat deze namelijk verzot is op de diverse pasta’s en lasagna’s. Een ander elment in deze natuur is de van der Spar, deze boomsoort is te herkennen aan zijn grote bladeren. Verder kun je in Italie genieten van het aan kleine waterpartijtjes groeiende Ferrariet. Dan kan ik nog wat melden over Duitse wetenschappelijkheden. Algemeen genomen is Duitsland biotopisch gezien erg onaantrekkelijk, U zult dan ook bijna nergens enige vorm van flora en fauna aantreffen (op een paar Angsthazen na dan). Echter er is 1 plek waar nog volop leven is te verwonderen. Dit vruchtbare domein vindt men op de Effenberg. Aan de voet van de Effenberg zul je aller eerst wat velden met Lotharwe aantreffen en hoe verder je de top nadert, hoe meer leven er is te verwelkomen. Zo zul je zeker kennis maken met de Schumier. Ook zal je de Klinsmandril niet ontglippen. In volgende delen zal U wllicht nog meer worden ingelicht over de Biotopen buiten Bakkeveen om.

Dan heb ik inmiddels weer iets binnen onze eigen biotoop geconstateerd. Mij is opgevallen namelijk dat er een diersoort lijkt te verhogeren, het gaat hier om de Eliantiloop, Een beest dat zich alleen kan voeden met het sogenaamde Fidelca stro. Wat wil nu het geval, wij zijn genoodzaakt om de Fidelca strohalmen te importeren omdat het hier genietende ons klimaat niet verwezenlijkt. Echter is gebleken dat men van deze strootjes in Cuba sigaren van draait. Vroeger gaf dit geen problemen omdat toen de sigaren nog van het Havannanas blad werd gemaakt maar die lijkt te zijn bezweken aan de hoeveelheden bolknakken die men daar uit wist te draaien. Oogenschijnlijk lijkt het dus de komende tijd een pinibele tijd te worden voor de Eliantiploop. Wij hebben inmiddels overheden uit Amerika weten intelichten over de situatie alhier dus aannemende mag verwacht worden dat wij in zeer korte tijd hulp van buitenaf mogen verwachten fiancieel al dan niet structueel.

Deze lettervormer is weer tot een goed einde gebracht door:

 

Dialoog met de Natuur 19

De invasie van de vi-Russen

Natuurvrienden,

Afgelopen week is er veel te doen geweest over een invasie zo’n 55 jaar geleden. Volgens krantenproza schijnt de jeugd onder ons niet allen op de hoogte te zijn wat zich toen op deze aardkloot afspeelde, daarom zal ondergetekende voor de laatste maal een verslag doen: Volgens de overlevering schijnt er, volgens goed Germaans gebruik, toen een wereldwijde veldslag plaats hebben gevonden. Ondergetekende is iets te laat geworpen om hier eigenhandig ooggetuige van te kunnen zijn. Omdat deze veldslag al eens eerder plaats heeft gevonden heeft deze veldslag het predikaat II gekregen. Naar ik hoop ook de laatste. Deel I is toch altijd beter. Om deze oorlog voor onze geallieerde vrienden tot een goed einde te brengen is er een invasie op touw gezet. Dit schijnt een lange dag geweest te zijn. Als onze Oosterburen gewonnen hadden was de Euro gewoon de Mark geweest, maar dit terzijde.

Resumerende naar onze eigen biotoop. Een hardnekkig volk uit de voormalige Sovjetunie(voor de jeugd onder ons, een heel groot land, heel ver weg, waar heeeeeeeeel veel mensen wonen, waar iedereen Sovjetunies praatte(bron: Marga van Praag). Hier heeft ons land nog eens met goed gevolg een voetbalrobbertje mee gevochten, affin, menige voetbalkenner zullen de beelden nog paraat op het netvlies hebben staan. )) heeft op geniepige wijze een desastreuze inbreuk gedaan op onze biotoop. Deze inbreuk zult u in de geschiedenisboeken teruglezen als ‘De invasie van de vi-Russen) Deze voormalige Sovjetunienezen, in het heden bekend staande als vi-Russen hebben onze eigen Biotoop-inhabitanten ontheemd met amoureuze proza.

Deze vi-Russen zijn pennelikkende hardnekkige roodhaarkanibalen(RHK, niet verwarren met het onderpand van een religieuze beweging) en drager van de ‘Ik hou van jou’(vrij vertaald uit het Angelsaksies) bacterie. Op het eerste gezicht hebben deze charmante drievoeters een sypathieke uitdrukking. Niets is echter minder waar, geachte lezer. Deze graagschrijvende RHK besteld met wijde gebaren roodgestrikte letterdragers ter aarde. Deze strikken worden gulzig geopend door iedereen die de liefde een warm hart toedraagt, met alle nare gevolgen van dien. Deze brief is een schaap in wolfskleren en bij opening van het rode omhangsel zal een vierkante meter biotoop worden verwijderd.

Hoe dit afloopt? U zult het misschien lezen in het volgende deel……… misschien ook niet.

Een groene groet vanuit een warm klimaat.

FLORIS! 

 

 

Dialoog 20: Het Enschedeel. 

Het zal U allen niet ontgaan zijn, in de landerijen van Bakkeveen heeft zich een ramp voltrokken. Middels een vuurwerkbom is een groot gedeelte van de bospartijen die Bakkeveen rijk is verwoest. Hoe deze ramp zich heeft weten te voltrekken zal hangende het onderzoek moeten blijken. Enkele verdachtmakenden in deze zaak zijn een aantal gekke koeien want allegemeen beschouwd zijn het de runderen die met vuurwerk stunten. En gezien de export van Brits rundvlees niet meer verboden is, kan het mogelijk zijn dat zo’n koe onze bosserijen heeft weten te bereiken.

Tevens is het mogelijk dat de klaproos deze ramp heeft weten te veroorzaken want eens in de miljoen jaar is er een enorme groei van de klaproos omdat deze dan middels een enorme knal een zeer explosieve kruisbestuiving veroorzaakt.

Ook kan een wraak actie van de goudvispopulatie het biologisch evenwicht nog hebben verstoord, dit omdat de territoriale wateren van deze vissen praktisch vollededig zijn vol gebouwd, in goudvisjargon wordt dit een bebouwde kom genoemd. Nu deze explosie zich heeft weten te voltrekken is er niet meer sprake van een bebouwde kom zodat de goudvissen weer optimaal kunnen vermenigvuldigen.

Als laatste mag de kruidnagel nog als een item beschouwd worden die deze enorme rotspartijen heeft veroorzaakt maar dat zal gedurende het onderzoek nog moeten blijken.

U zult begrijpen dat financiele steun van externen niet ongewenst is, en daarom hebben wij een fonds opgericht waar U uw financiele hulp kunt uiten.

Een passende naam voor dit fonds moet nog worden bedacht. Het bijbehorende gironummer ben ik even vergeten (het was iets met zeven) maar waarschijnlijkheidshalve zal de heer Veldvles U daar de komende week wel bericht van doen.

Voor zover de berichtgeving omtrend de vuurwerkramp, later meer. 

Dit deel kwam mede tot stand m.m.v. Kruidvat, Bakkeveense kruidenbitter en het kanon van Grolsch. 

12 maart 2000Het declaratiegedrag van de Peperstruik.

Dit keer wil ik het probleem van de Peperstruik aan de kaak stellen (in volmondig Latijns ook wel de Bramitius Peperius genoemd). U moet namelijk weten dat deze flora soort een een kostbaar onderhoud geniet. Dit gaf in vroeger stadia echter geen problemen omdat bakkeveen toen nog volledig uit de staatskas werd gefinancierd. Maar sinds de comerciële aktiviteit van de heer Velvles en ondergenoemde kunnen wij niet meer rekenen op subsidies van overheden en andere hoogwaardigheidsbekleeders. Dit, zult U begrijpen is een financiële strop voor ons, wat echter niet wegneemt dat ons inkomen nog steeds ver boven modaal zit maar U zult wel begrijpen dat personen als ons zich niet in vergelijk willen stellen met Jan en alleman omdat wij inmiddels een reputatie van gewardeerd natuurvriend hebben hoog te houden.

Wat wil nu het geval? Hangende het onderzoek naar de diverse declaraties die wij hebben ingedient omtrend de peperstruik (het gaat hier vaak om “gepeperde” rekeningen) is gebleken dat deze declaraties niet rechtmatig zijn verkregen. U zult begrijpen dat wij er alles tegen zullen bewerkstellen om ons gelijk alsnog op te eisen want gezien het belang van de mondiale populatie van deze peperstruik hebben wij diverse onderzoeken moeten doen over de gehele Aardkloof om een zorgvuldig onderhoud aan deze struik te kunnen bewerkstellen. U moet dan denken aan tripjes naar Sint Maarten, Aruba, Saint Tropez en diverse andere tropische oorden. Erg saai dus allemaal (he Floor?) zodat wij het niet meer dan redelijk vonden dat de belastingbetaler voor deze verplichte uitstapjes sorgdraagt.

Maar Nu is er een partij in Nedereland die het groen links laat liggen, het gaat hier om de PVDA (Partij Voor Dubbel Asfalt). Deze partij wil al het groen en alles wat daar mee samengaat vernietigen om zo een landschap te creëren wat volledig is gebasseerd op de substantie ZOAB. Wij zijn van mening dat onze flora en fauna dusdanig zal moeten worden beschermd tegen deze overheden. Vandaar hebben wij ons stelsselmatig moeten terugtrekken uit deze overheidinstanties zodat wij nu toch onze acties zelf moeten bekostigen. Naar verwachting zal dit in de toekomst weinig problemen geven omdat wij inmiddels een beurs genoteerde N.V. zijn. Middels onze voorkennistactiek is het dan ook mogelijk om onze winstmarges te kunnen omzetten in wit te wassen gelden waarmee dan de diverse subsidies van zouden kunnen worden bekostigd.

Hierbij geef ik deze papperas weer door aan Tay Bo Troela Floris Velvles.

Gegroet:

 

RSS Feed

<<

>>