Bikkelsite.com | jouw digitale pretcafé

jul/10

15

Felix mailt met gemeente Leek over het testen van de sirenes

Postbus 51 is een centraal loket, waar u terecht kunt met vragen aan de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wonen of de euro. Maar ook als u een folder of brochure wilt bestellen. Postbus 51 is onderdeel van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Ministerie van Algemene Zaken.

Felix heeft een vraag voor postbus51:

Geachte heer/mevrouw,

In uw spotje “weet wanneer de sirene gaat”, wijst u er op dat de betreffende sirenes iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur getest worden.
Toen mijn dochtertje van 9 jaar  mij gister vroeg hoe dit dan zit als er een”slechte man” met het lumineuze idee komt op een eerste maandag van de maand om 12 uur precies een aanslag of iets van dergelijke aard wil plegen?
Ik kon haar hier geen helder antwoord op geven, want eigenlijk is het voor iemand die slechte bedoelingen met de maatschappij heeft, het uitgelezen moment om een dergelijke dissonant te bewerkstelligen.
Ik moest mijn dochter dan ook het antwoord hier op schuldig blijven.
Misschien dat u  het bovenstaande probleem kan toelichten dan wel verdedigen, al is het alleen maar om mijn dochtertje gerust te stellen.

In afwachting vrijblijf ik

Vriendelijke groet,

Felix de Lange

De eerste reactie van Postbus 51:

Uw referentienummer: 85670

Ontvangstdatum: 16-09-2004

Geachte heer De Lange,

Hartelijk dank voor het raadplegen van onze website.

De Postbus 51 Informatiedienst beschikt helaas niet over de gewenste
informatie. Wij geven alleen algemene informatie over de wet- en
regelgeving van de rijksoverheid. Uw vraag kan het beste worden
voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Zij zijn uitgebreid op de hoogte van de regels en
richtlijnen.

Uw e-mail hebben wij daarom doorgestuurd naar de afdeling Voorlichting
van dit ministerie voor verdere beantwoording.
Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, kan het zijn dat de
beantwoordingstermijn langer wordt dan de eerder aangegeven twee
werkdagen.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Met vriendelijke groet,

Miriam Bisschop
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

Het duurt Felix allemaal wat lang en stuurt daarom een herinnering:

Geachte mevrouw Miriam Bisschop,

Tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen onderstaand bericht (ref. 85670).
In uw schrijven heeft u wel verteld dat de beantwoordingstermijn langer kan zijn dan de eerder
genoemde 2 werkdagen maar dat er nu inmiddels een maand verstreken is baat mij toch zorgen
over de verdere correspondentie.
Mijn dochter vraagt bijna dagelijks of papa al wat van de minister heeft gehoord, ik zeg dan maar dat meneer Remkes het ook druk heeft en dat hij vast nog wel wat van zich laat horen.
Maar ik wil mijn dochtertje ook graag gerust stellen en daarom hoop ik dat u mijn bericht nogmaals in behandeling kunt nemen of dat u misschien een adres heeft van het ministerie zodat ik deze mail daar heen kan sturen.

In afwachting vrijblijf ik.

Vriendelijke groet,

Felix de Lange.

En de snelle reactie van Postbus51:

Uw referentienummer: 85670
felixenfionadelange@hotmail.com

Ontvangstdatum: 16-10-2004

Geachte meneer De Lange,

Wij hebben uw e-mail ontvangen en geven u graag onze reactie.

U vraagt om een reactie op uw eerder verzonden e-mail. Helaas kunnen wij
niet achterhalen wat de status van beantwoording is, omdat wij uw vraag
hebben doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Wij zullen uw e-mail nogmaals doorsturen met
het verzoek deze verder af te handelen.

Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Irma Paardekooper
Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

En een dag later de reactie van het ministerie:

Geachte heer de Lange,Uw e-mail van 16 oktober is in goede orde ontvangen.  Mocht er op het moment een aanslag worden gepleegd en er is sprake van rampsituatie dan zal in ieder geval de sirene blijven loeien ten teken dat er zich een ramp heeft voorgedaan. In alle overige gevallen is niet alles uit te sluiten. Het ministerie van BZK heeft de vitale plaatsen c.q. plaatsen waar mogelijk een terreuraanval gepleegd kan worden in kaart gebracht en is alert/waakzaam. We weten niet waar en wanneer een aanslag gepleegd gaat worden, want we hebben het meestal over een (terreur)dreiging. Belangrijk is dat wij ons rustig houden en alert/waakzaam blijven. Mocht er een terroristische dreiging zijn dan merkt u dat aan de extra veiligheidsmaatregelen. Voorts is het garanderen van een 100% veiligheid niet mogelijk. Voor verdere vragen verwijs ik u naar uw eigen gemeente dan wel gemeentelijke brandweer als eerst verantwoordelijke in uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van BZK

Himan Kanhai
C&I/IKD

Felix gehoorzaamd het ministerie en mailt met de gemeente (Leek is in dit geval het slachtoffer)

Geachte mevrouw/heer,

Ik heb een vraag met betrekking tot het testen van de sirene elke eerste
maandag van de maand.
Via postbus51 en het ministerie van binnenlandse zaken en koninklijke
relaties
werd ik naar mijn eigen gemeente doorverwezen. Zou u een antwoord kunnen
geven op onderstaande vraagVriendelijk groet,

Felix de Lange

En het uitgebreide antwoord van de gemeente Leek

Geachte heer De Lange,

Uw e-mailbericht heb ik op dinsdag 2 november ontvangen. De gemeente stelt
reacties van haar inwoners zeer op prijs en neemt de omperkingen mee. Uw
vraag is besproken met de Hulpverleningsdienst Groningen, Vakdirectie
Brandweer, Afdeling Preparatie. In aansluiting op het antwoord van het
ministerie van BZK kan ik het volgende meedelen:

Elk eerste maandag van de maand worden de sirenes in Nederland gedurende
een minuut getest. Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog
allemaal goed werkt en om mensen er op te wijzen wat zij moeten doen in
geval van een noodsituatie. Er is gekozen voor een vaste frequentie en
tijdstip, omdat mensen er anders van kunnen schrikken. Men zou dan kunnen
denken dat er iets ernstigs aan de hand is. Want als de sirene gaat, is er
iets ernstigs aan de hand. Wanneer zich echter een incident, calamiteit of
rampsituatie voor zou doen op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur
dan is er een heel belangrijk verschil merkbaar in de wijze van alarmering.
De sirenes houden veel langer aan en zullen meerdere malen worden herhaald.
Het signaal is wel hetzelfde maar zal meerdere malen worden herhaald en ca.
meerdere minuten aanhouden.

Als de sirene gaat dan is dat een waarschuwing. Er is iets aan de hand,
maar Wat is voor inwoners nog niet bekend. Het kan van alles zijn.
Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval, een
dreigende overstroming of in uw dochtertjes verhaal een slechte man die
iets heeft gedaan… In elk geval heeft die sirene u iets te vertellen als
deze langer aanhoudt dan u gewend bent. Ga dan direct naar binnen en zet
radio of tv op RTV Noord en wacht verdere instructies af. Naast de sirenes
die gaan is het ook mogelijk dat inwoners in bepaalde gebieden worden
gealarmeerd en geïnstrueerd door de politie of andere
hulpverleningsdiensten.

– Radio Noord is in de hele provincie via de ether te ontvangen op FM 97.5.
– Radio Noord is via de kabel vrijwel overal in stereo te ontvangen op FM
90.5;
– TV Noord is via de kabel in Leek te ontvangen op kanaal 12 (224.25 MHz);

De sirene is een hulpmiddel om mensen te waarschuwen voor een ramp. Maar
soms gaan rampen zo snel dat de sirene te laat komt. Als er een vliegtuig
neerstort. Of als zich een grote explosie voordoet. Dan is het kwaad al
geschied en heeft een sirene weinig zin meer. Tenzij… Tenzij u
gewaarschuwd moet worden voor de gevolgen van zo’n ramp. Giftige stoffen
die dreigen vrij te komen. Of nog meer explosiegevaar. Ook een dreigende
overstroming is zo’n voorbeeld. In dergelijke situaties wordt u gealarmeerd
en geïnstrueerd door de politie of andere hulpverleningsdiensten. Daarnaast
krijgt u informatie en instructies van RTV Noord.

Met bovenstaande aanvullende informatie op het antwoord van het ministerie
van BZK hoop ik u en uw dochtertje een antwoord te geven. Het verschil zal
duidelijk merkbaar zijn en als u uw radio en/of TV aanzet. Dan zal al snel
te horen en te zien zijn wat zich op dat moment afspeelt en wat van u wordt
verwacht.

Met vriendelijke groet,

Katja van Ederen
Ambtenaar rampenbestrijding

Omdat Katja een reactie van Felix erg op prijs stelt, kan ze er dus nog meer verwachtten…..

RSS Feed

<<

>>